Riool beheer en onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen! Laat uw rioolstelsel beheren en onderhouden door een speciaal geselecteerd rioolservicebedrijf van Rioolprobleem Kwijt. Kapotte rioleringsbuizen of verstoppingen in het riool kunnen voorkomen worden wanneer er periodiek onderhoud en inspectie plaatsvindt. Bel 085 - 0187125 en laat onze ervaren lokale rioolspecialisten u adviseren in onderhoud en behoud van uw rioolstelsel!

Wat is rioolbeheer?

Rioolbeheer houdt in dat men ervoor zorgt dat het riool goed werkt. Men bereikt dit door het riool regelmatig te onderhouden. Dat is nodig, want het riool bestaat uit vele verschillende onderdelen, zoals buizen, putten of pompen. Alle onderdelen dienen om afvalwater en hemelwater op een een veilige en gezonde manier af te voeren.

Riolen zijn nodig om ziektes zoals cholera onder de bevolking te voorkomen en om vervuild water uit het milieu te weren. Met gedegen rioolbeheer kunnen ook vele rioolproblemen voorkomen worden, denk bijvoorbeeld aan:

 • verstoppingen.
 • lekkages.
 • breuken in leidingen of in andere onderdelen.
 • vochtproblemen in huis.
 • rioollucht in huis.

Let op: komt er, bijvoorbeeld door een lekkage of ander mankement, vervuild water uit de riolering in de bodem terecht? Dan moet deze bodem gesaneerd (verschoond) worden. Als het vervuilde water uit uw riolering afkomstig is, zijn de kosten voor de sanering voor u!

Taken rioolbeheer

Onder het rioolbeheer kunnen, afhankelijk van de staat van het riool, verschillende taken vallen. Op dagelijkse basis kunt u zelf al veel doen om rioolproblemen te voorkomen. U laat bijvoorbeeld geen olie- of vetresten door uw afvoeren lopen, want deze kunnen verstoppingen in het riool veroorzaken. Dan zijn er nog onderhoudstaken die specialistisch werk vereisen, zoals:

 1. Inspectie van het riool
 2. Lediging van het riool
 3. Reiniging van het riool
 4. Ontstoppen van riool
 5. Oplossen van rioollucht in huis
 6. Renovatie van het riool

Belang van onderhoud riool

Het is belangrijk om het riool periodiek te controleren op onregelmatigheden en beginnende verstoppingen. Zo blijft het rioleringssysteem in goede staat en kampt u in de toekomst niet met eventuele schade die kapotte riolering kan veroorzaken. Het beheer van het riool is een klus voor ervaren rioolspecialisten. Onze vakmannen kunnen rioolproblemen zoals lekkages en verstoppingen opsporen, oplossen en voorkomen waar mogelijk.

Advies en oplossingen voor elk rioolprobleem

De rioolspecialisten van Rioolprobleem Kwijt helpen u ook graag als u vragen heeft over onderhoud en beheer van het riool. Via ons komt u rechtstreeks in contact met een lokale professional. U kunt hem vragen stellen of meteen een afspraak met hem maken. Voorkom rioolproblemen en laat ervaren krachten u helpen met gedegen rioolbeheer!

Advies en offerte aanvragen

Bent u met spoed op zoek naar een ontstoppingsbedrijf ? Bel 085 - 0187125 of vul onderstaand formulier in voor advies, een offerte en voor het maken van een afspraak.