Olie- en vetafscheiders

Olieafscheider of vetafscheider nodig? Of wilt u deze laten legen? De rioolservicebedrijven van Rioolprobleem Kwijt kunnen u helpen bij het periodiek ledigen van uw vetafscheider. U kunt hen ook inschakelen om rioolproblemen op te lossen die veroorzaakt zijn door een olie- of vetafscheider.

Olieafscheider aanleggen

In afvalwater kunnen minerale oliën zitten. Deze zijn schadelijk voor het milieu en mogen dus niet in het riool terechtkomen. Om de olie van het water te scheiden, gebruikt men een olieafscheider. Zowel de afscheider als het onderhoud moeten aan verschillende overheidsnormen voldoen. De grootte van de olieafscheider is erg belangrijk en alle delen moeten tijdens het onderhoud goed bereikbaar zijn. Onze vakmannen zijn op de hoogte van alle regelgeving en hebben veel ervaring in het aanleggen van olieafscheiders.

Vetafscheider aanleggen

Plantaardige of dierlijke oliën en vetten mogen nooit in het riool terechtkomen. Gestold vet belemmert namelijk de afvoer en kan ernstige verstoppingen veroorzaken. Een vetafscheider is daarom verplicht voor de horeca en voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie en de vis- en vleesverwerkende industrie.

In een vetafscheider worden vetten van afvalwater gescheiden. In de afscheider zit een slibvangput waarin al het vet wordt opgevangen. Bij het plaatsen van een vetafscheider zijn voor de wet twee zaken zeer bepalend: het moet groot genoeg zijn om al het slib op te vangen en het moet regelmatig door iemand met verstand van zaken onderhouden worden. Bij ons vindt u zeer ervaren specialisten die op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving omtrent vetafscheiders.

Olieafscheider reinigen

Een olieafscheider moet op tijd geleegd, gereinigd en geïnspecteerd worden. Dit moet vooral gebeuren als het slibvanggedeelte voor 50% gevuld is. Onze rioolspecialist verwijdert de olie en het slib, reinigt de olieafscheider en vult deze hierna met schoon water. De olie en het slib gelden als gevaarlijk afval en moeten door een erkend inzamelaar opgehaald worden.

Houd er rekening mee dat u moet kunnen aantonen wat er met uw afval gebeurt. U kunt dit bijhouden in een logboek of u kunt een onderhoudscontract met een rioolspecialist afsluiten.

Tenminste eens in het half jaar zal er ook een onderhoudsbeurt nodig zijn. De rioolspecialist meet dan het slibvolume op. Hij ledigt en reinigt de olieafscheider, zodat hij alle delen kan inspecteren. Hij controleert of alle delen nog goed werken en let op eventuele gebreken. Komen er inderdaad mankementen aan het licht, dan zullen deze zo snel mogelijk worden opgelost zodat uw bedrijf kan blijven draaien.

Controle op gebreken in uw olieafscheider is ontzettend belangrijk. Bij een lekkage kan er vet in de bodem terechtkomen waardoor de bodem vervuild raakt. De kosten voor het saneren van een verontreinigde bodem zijn vrij hoog, dus gebreken aan uw olieafscheider moeten te allen tijde voorkomen worden!

Vetafscheider reinigen

Vetafscheiders bestaan uit verschillende compartimenten die vet, slib en water van elkaar scheiden. Het water wordt afgevoerd naar het riool. Het opgehoopte vet en slib wordt met een tankwagen uit de vetafscheider gezogen en naar een erkende instantie gebracht voor verwerking. Hierna worden de compartimenten met hogedrukapparatuur gereinigd.

Tijdens het legen van de vetafscheider controleert onze specialist ook op gebreken. Zijn deze aanwezig, dan moeten ze zo snel mogelijk worden opgelost.

Een vetafscheider moet minstens één keer per maand geleegd, gereinigd en gecontroleerd worden. Van belang is ook hoe dik de slib- en vetlaag is: volgens de NEderlandse Norm (NEN) mag de opvangruimte voor het slib maar maximaal voor 50% gevuld zijn. Tussen de schotten mag de opslagruimte voor maximaal 80% gevuld zijn. Door tijdig uw vetafscheider te legen en te reinigen blijft de vetopslag binnen de norm en kan de afscheider optimaal blijven functioneren.

Olie- en vetafscheiders: onze professionals helpen graag!

De lokaal geselecteerde rioolservicebedrijven van Rioolprobleem Kwijt plaatsen, reinigen en legen olie- en vetafscheiders volgens de actuele wet- en regelgeving. Om verstoppingen in het riool te voorkomen, adviseren en ondersteunen onze rioolspecialisten u ook graag in het beheer van riolering of in het plaatsen of van vet- en olieafscheiders. Vraag uw lokale specialist ook naar de mogelijkheden van een onderhoudscontract!

Advies en offerte aanvragen

Bent u met spoed op zoek naar een ontstoppingsbedrijf ? Bel 085 - 0187125 of vul onderstaand formulier in voor advies, een offerte en voor het maken van een afspraak.