Disclaimer

De inhoud van de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Rioolprobleem Kwijt zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Rioolprobleem Kwijt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot rioolprobleemkwijt.nl, of uit het afgaan op informatie die op website wordt verstrekt.

Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze website brengen u naar sites van derden, waarbij Beestjes Kwijt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Alle gegevens die u stuurt naar rioolprobleemkwijt.nl en overige domeinen dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Rioolprobleem Kwijt behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.