Voorwaarden

De hierna genoemde internet sites worden onderhouden door de eenmanszaak ‘Adviesvanmerijn.nl’, handelend onder de naam Beestjes Kwijt gevestigd op de Wesselmanlaan 35 in Helmond, postcode 5707 HB. 

  • rioolprobleemkwijt.nl

Onder 'gebruiker' wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die bovengenoemde internet sites van Rioolprobleem Kwijt bezoekt. Onder 'dienst' wordt verstaan de intermediaire dienst van toegang en verspreiding van informatie over het Internet door Rioolprobleem Kwijt die aan elke internaut de mogelijkheid verleent om vanuit professioneel oogpunt, voor een bepaald product of bepaalde dienst, een relatie aan te knopen met één of meerdere Rioolprobleem Kwijt-collega’s. Onder ‘Rioolprobleem Kwijt-collega’ wordt verstaan: een zelfstandig opererend(e) gediplomeerd(e) rioolexpert of rioolservicebedrijf in Nederland. Alle Rioolprobleem Kwijt-collega’s zijn geselecteerd en hebben na de proefperiode automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden.

Het gebruik van de hierboven genoemde sites wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. Rioolprobleem Kwijt behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van Rioolprobleem Kwijt te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging te kunnen wijzigen.

Algemene Voorwaarden van Gebruik en Aansprakelijkheid

Rioolprobleem Kwijt biedt rioolservicebedrijven een platform waar zij in contact worden gebracht met particulieren en bedrijven middels één informatieve webpagina. De informatie op de commerciële pagina's van Rioolprobleem Kwijt zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt Rioolprobleem Kwijt zich tot niets en draagt Rioolprobleem Kwijt geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wij zijn u dankbaar als u onjuistheden en fouten doorgeeft via: info@rioolprobleemkwijt.nl  

Wanneer een gebruiker via een contactformulier invult of telefonisch contact opneemt, brengt Rioolprobleem Kwijt de gebruiker in contact met een gediplomeerde rioolexpert/rioolservicebedrijf die de desbetreffende dienst of het desbetreffende product aanbiedt.

Wij verifiëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is Rioolprobleem Kwijt op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben.

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een Rioolprobleem Kwijt-collega en een gebruiker die door Rioolprobleem Kwijt met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan Rioolprobleem Kwijt aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de cliënt en de Rioolprobleem Kwijt-collega van Rioolprobleem Kwijt. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de Rioolprobleem Kwijt-collega van Rioolprobleem Kwijt verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van Rioolprobleem Kwijt.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever.